Lemis - Koupelny na klíč

2D kladečské plány Grafické návrhy

Návrh obsahuje řešení pokládky dlažeb ve vodorovných plochách, ve vazbě na velikost a množství použitých formátů, případně typ použitého materiálu. Zohledňují se technické a estetické požadavky na daný typ místnosti či plochy, například dilatace, dořezy apod.

LEMIS s.r.o.
Copyright © 2014 - LEMIS s.r.o.